فروش پراید صندوق دار در گیلان مدل 1387

کارکرد : 260,000 کیلومتر قیمت : 11,900,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
305,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
310,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
189 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
112,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1393

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
18,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
12,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
otex.ir