فروش رنو ساندرو اتوماتیک در مرکزی مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 27,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
54,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1395

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
6,800 کیلومتر
قیمت
52,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
54,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir