فروش رنو ساندرو اتوماتیک در مرکزی مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 27,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
31,000 کیلومتر
قیمت
49,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
21,500 کیلومتر
قیمت
53,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
86,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
51,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
83,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
57,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir