فروش رنو ساندرو اتوماتیک در مرکزی مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 27,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
54,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1395

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1395

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
93,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1395

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
51,400,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
68,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir