فروش رنو ساندرو اتوماتیک در مرکزی مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 27,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
56,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1395

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
67,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
3,800 کیلومتر
قیمت
55,600,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
56,100,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1395

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir