فروش هیوندای ix35 در آذربایجان غربی مدل 2013

هیوندای، ix35، 2013

آذربایجان غربی

کارکرد : 92,000 کیلومتر قیمت : 125,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2015

قزوین - 5 ماه پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

هیوندای، ix35، 2016

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
177,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2014

کردستان - 11 ماه پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
148,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
196,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
148,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
93,000 کیلومتر
قیمت
144,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2015

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
278,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir