فروش هیوندای ix35 در آذربایجان غربی مدل 2013

هیوندای، ix35، 2013

آذربایجان غربی

کارکرد : 92,000 کیلومتر قیمت : 125,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2016

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
72 کیلومتر
قیمت
142,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
153,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
141,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2014

کردستان - 2 ماه پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
148,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2011

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
123,000 کیلومتر
قیمت
128,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2018

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
178,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir