فروش هیوندای ix35 در آذربایجان غربی مدل 2013

هیوندای، ix35، 2013

آذربایجان غربی

کارکرد : 92,000 کیلومتر قیمت : 125,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2014

کردستان - 8 ماه پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
148,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2015

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
159,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
196,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
107,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2012

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
46,450 کیلومتر
قیمت
146,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
141,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2011

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir