فروش لیفان X60 اتوماتیک در گیلان مدل 1395

کارکرد : 20,000 کیلومتر قیمت : 58,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 اتوماتیک، 1397

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
127,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، X60 اتوماتیک، 1397

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
125,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X60 اتوماتیک، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 اتوماتیک، 1396

گیلان - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
69,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، X60 اتوماتیک، 1395

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
15,500 کیلومتر
قیمت
89,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X60 اتوماتیک، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
59,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 اتوماتیک، 1395

کرمانشاه - 5 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X60 اتوماتیک، 1397

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
160,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir