فروش لیفان X60 اتوماتیک در گیلان مدل 1395

کارکرد : 20,000 کیلومتر قیمت : 58,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 اتوماتیک، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 اتوماتیک، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 اتوماتیک، 1396

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X60 اتوماتیک، 1396

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 اتوماتیک، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
21,500 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 اتوماتیک، 1396

گیلان - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
69,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، X60 اتوماتیک، 1395

البرز - 10 ماه پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، X60 اتوماتیک، 1396

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
118,000,000
منبع آگهی
otex.ir