فروش سمند X7 در آذربایجان غربی مدل 1385

سمند، X7، 1385

آذربایجان غربی

کارکرد : 174,000 کیلومتر قیمت : 14,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سمند، X7، 1384

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، X7، 1383

خراسان رضوی - 2 ماه پیش

کارکرد
287,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

سمند، X7، 1383

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
200 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

سمند، X7، 1396

تهران - 4 روز پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

سمند، X7، 1383

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
161,000 کیلومتر
قیمت
14,900,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
ایران پلاک

سمند، X7، 1385

گیلان - 2 هفته پیش

کارکرد
360,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سمند، X7، 1383

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
320,000 کیلومتر
قیمت
9,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

سمند، X7، 1382

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
12,600,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com