فروش سمند X7 در آذربایجان غربی مدل 1385

سمند، X7، 1385

آذربایجان غربی

کارکرد : 174,000 کیلومتر قیمت : 14,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
ایران پلاک

سمند، X7، 1381

آذربایجان شرقی - 1 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
123,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

سمند، X7، 1386

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
173,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سمند، X7، 1396

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، X7، 1384

البرز - 5 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
11,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

سمند، X7، 1386

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
191,000 کیلومتر
قیمت
17,300,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
تخت گاز

سمند، X7، 1382

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
12,600,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

سمند، X7، 1382

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
320,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، X7، 1384

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir