فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2014

کارکرد : 65,000 کیلومتر قیمت : 179,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
تخت گاز

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
286,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

مازندران - 7 ماه پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
34,945 کیلومتر
قیمت
570,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
430,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
535,000,000
منبع آگهی
otex.ir