فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2014

کارکرد : 65,000 کیلومتر قیمت : 179,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
106,000 کیلومتر
قیمت
340,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
2,000 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
2,147,483,647
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

آذربایجان شرقی - 10 ماه پیش

کارکرد
54,000 کیلومتر
قیمت
207,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2012

بوشهر - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
307,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
305,000,000
منبع آگهی
otex.ir