فروش کیا ریو (مونتاژ) در تهران مدل 1386

کارکرد : 189,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

کیا، ریو (مونتاژ)، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
124,000 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، ریو (مونتاژ)، 1388

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
36,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، ریو (مونتاژ)، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
21,600,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، ریو (مونتاژ)، 1389

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
29,700,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، ریو (مونتاژ)، 1389

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
57,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، ریو (مونتاژ)، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، ریو (مونتاژ)، 1388

زنجان - 1 سال پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
24,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، ریو (مونتاژ)، 1388

سمنان - 6 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
39,000,000
منبع آگهی
otex.ir