فروش کیا ریو (مونتاژ) در تهران مدل 1386

کارکرد : 189,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، ریو (مونتاژ)، 1386

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، ریو (مونتاژ)، 1388

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، ریو (مونتاژ)، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
112,000 کیلومتر
قیمت
17,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، ریو (مونتاژ)، 1386

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، ریو (مونتاژ)، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، ریو (مونتاژ)، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
106,000 کیلومتر
قیمت
23,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، ریو (مونتاژ)، 1385

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، ریو (مونتاژ)، 1390

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
otex.ir