فروش کیا ریو (مونتاژ) در تهران مدل 1386

کارکرد : 189,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، ریو (مونتاژ)، 1388

خوزستان - 4 ماه پیش

کارکرد
196,000 کیلومتر
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، ریو (مونتاژ)، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
141,000 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، ریو (مونتاژ)، 1390

یزد - 4 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، ریو (مونتاژ)، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، ریو (مونتاژ)، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
270,000 کیلومتر
قیمت
16,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، ریو (مونتاژ)، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، ریو (مونتاژ)، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
197,000 کیلومتر
قیمت
17,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، ریو (مونتاژ)، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
153,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir