فروش پراید هاچ بک در تهران مدل 1376

کارکرد : 265,600 کیلومتر قیمت : 8,750,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1387

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
15,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1383

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
8,200,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

پراید، هاچ بک، 1393

مازندران - 8 ماه پیش

کارکرد
77,000 کیلومتر
قیمت
19,200,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، هاچ بک، 1388

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
138,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1386

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
169,000 کیلومتر
قیمت
11,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1393

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1380

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
235,000 کیلومتر
قیمت
8,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1380

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir