فروش پراید هاچ بک در تهران مدل 1376

کارکرد : 265,600 کیلومتر قیمت : 8,750,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1380

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
7,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1377

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
265,000 کیلومتر
قیمت
8,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1385

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، هاچ بک، 1380

سمنان - 6 ماه پیش

کارکرد
395,000 کیلومتر
قیمت
7,400,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، هاچ بک، 1374

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
259,000 کیلومتر
قیمت
5,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1388

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
7,600 کیلومتر
قیمت
15,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، هاچ بک، 1386

قزوین - 6 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
10,800,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، هاچ بک، 1396

خراسان شمالی - 3 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir