فروش پراید هاچ بک در تهران مدل 1376

کارکرد : 265,600 کیلومتر قیمت : 8,750,000 منبع آگهی : Rekab.ir
تخت گاز

پراید، هاچ بک، 1378

خراسان رضوی - 2 ماه پیش

کارکرد
1 کیلومتر
قیمت
6,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1383

مازندران - 2 ماه پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1387

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
106,000 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1375

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
400,000 کیلومتر
قیمت
5,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1388

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
138,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، هاچ بک، 1377

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
7,300,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، هاچ بک، 1378

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، هاچ بک، 1393

مازندران - 3 ماه پیش

کارکرد
77,000 کیلومتر
قیمت
19,200,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com