فروش پراید هاچ بک در تهران مدل 1376

کارکرد : 265,600 کیلومتر قیمت : 8,750,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1388

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1385

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
9,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1374

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
6,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1387

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
12,650,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1389

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
13,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1396

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1388

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1387

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir