فروش نیسان سرانزا در خوزستان مدل 1384

کارکرد : 123,456 کیلومتر قیمت : 31,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

نیسان، سرانزا، 1383

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، سرانزا، 1384

کردستان - 9 ماه پیش

کارکرد
277,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

نیسان، سرانزا، 1384

خوزستان - 10 ماه پیش

کارکرد
123,456 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

نیسان، سرانزا، 1384

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
213,000 کیلومتر
قیمت
47,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

نیسان، سرانزا، 2007

خوزستان - 11 ماه پیش

کارکرد
187,000 کیلومتر
قیمت
500,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

نیسان، سرانزا، 1383

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
260,000 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، سرانزا، 1386

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
147,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir