فروش نیسان سرانزا در خوزستان مدل 1384

کارکرد : 123,456 کیلومتر قیمت : 31,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
ایران پلاک

نیسان، سرانزا، 2007

خوزستان - 2 ماه پیش

کارکرد
187,000 کیلومتر
قیمت
500,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
تخت گاز

نیسان، سرانزا، 1384

خوزستان - 3 هفته پیش

کارکرد
123,456 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

نیسان، سرانزا، 1384

کردستان - 5 ساعت پیش

کارکرد
277,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir