فروش پراید 131SE در تهران مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : اقساطی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
31,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

البرز - 5 ماه پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
18,700,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
20,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
19,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1395

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
22,100,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
otex.ir