فروش پراید 131SE در تهران مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : اقساطی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
18,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1394

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
17,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
35,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
23,700,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

آذربایجان شرقی - 11 ماه پیش

کارکرد
1,500 کیلومتر
قیمت
22,100,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1395

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
16,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1396

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
7,000 کیلومتر
قیمت
21,300,000
منبع آگهی
otex.ir