فروش هیوندای اکسنت در تهران مدل 1396

کارکرد : حواله قیمت : 97,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، اکسنت، 2014

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، اکسنت، 2018

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
162,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، اکسنت، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
108,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، اکسنت، 2018

کرمانشاه - 10 ماه پیش

کارکرد
2,000 کیلومتر
قیمت
154,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، اکسنت، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
2,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، اکسنت، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
111,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، اکسنت، 2018

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، اکسنت، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
otex.ir