فروش هیوندای اکسنت در تهران مدل 1396

کارکرد : حواله قیمت : 97,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، اکسنت، 2014

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، اکسنت، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، اکسنت، 2018

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، اکسنت، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، اکسنت، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
105,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، اکسنت، 2014

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
81,000 کیلومتر
قیمت
88,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، اکسنت، 2018

کرمانشاه - 8 ماه پیش

کارکرد
2,000 کیلومتر
قیمت
154,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، اکسنت، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
100,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir