فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : اقساطی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1393

البرز - 11 ماه پیش

کارکرد
66,000 کیلومتر
قیمت
22,300,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1393

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
19,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1392

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
13,000 کیلومتر
قیمت
21,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

تیبا، صندوق دار، 1397

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
258,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir