فروش هیوندای اکسنت در تهران مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 96,900,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، اکسنت، 2015

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
102,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، اکسنت، 2017

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
96,900,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، اکسنت، 2015

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
91,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، اکسنت، 2016

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، اکسنت، 2018

تهران - 1 روز پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، اکسنت، 1396

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
حواله
قیمت
97,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، اکسنت، 2015

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
79,000 کیلومتر
قیمت
95,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، اکسنت، 2016

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
98,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir