فروش ب ام و 530i در تهران مدل 2006

کارکرد : 122,000 کیلومتر قیمت : 130,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

ب ام و، 530i، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
640,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، 530i، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 530i، 2009

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
192,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 530i، 2018

بوشهر - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 530i، 2005

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 530i، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 530i، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
705,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، 530i، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
4,000 کیلومتر
قیمت
890,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir