فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2011

کارکرد : 62,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2014

گیلان - 2 ماه پیش

کارکرد
87,000 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2009

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
185,000 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

گلستان - 6 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
360,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
93,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
338,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

البرز - 9 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
224,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir