فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2011

کارکرد : 62,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
162,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
285,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
218,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
102,000 کیلومتر
قیمت
425,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
122,000 کیلومتر
قیمت
2,050,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2009

خراسان رضوی - 8 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
235,000,000
منبع آگهی
otex.ir