فروش پراید 131SE در تهران مدل 1396

کارکرد : 50,000 کیلومتر قیمت : 18,200,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
20,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
64,000 کیلومتر
قیمت
19,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
16,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1395

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
18,950,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
35,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir