فروش پراید 131SE در تهران مدل 1396

کارکرد : 50,000 کیلومتر قیمت : 18,200,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
21,330,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
20,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1393

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
83,500 کیلومتر
قیمت
35,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1393

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
34,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
19,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1394

گلستان - 2 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

البرز - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
46,800,000
منبع آگهی
otex.ir