فروش کیا ریو 5 در بوشهر مدل 1385

کارکرد : 149,000 کیلومتر قیمت : 160,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
رکاب

کیا، ریو 5، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
16,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، ریو 5، 2015

البرز - 7 روز پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
99,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، ریو 5، 2008

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

کیا، ریو 5، 1385

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

کیا، ریو 5، 1387

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

کیا، ریو 5، 2016

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
96,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، ریو 5، 1390

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

کیا، ریو 5، 2010

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
25,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir