فروش کیا ریو 5 در بوشهر مدل 1385

کارکرد : 149,000 کیلومتر قیمت : 160,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
تخت گاز

کیا، ریو 5، 2014

گیلان - 12 ماه پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
49,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

کیا، ریو 5، 2008

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، ریو 5، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، ریو 5، 2016

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
8,500 کیلومتر
قیمت
119,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، ریو 5، 2016

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
7,500 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، ریو 5، 2009

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
82,000 کیلومتر
قیمت
23,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، ریو 5، 2010

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

کیا، ریو 5، 2016

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
1,150,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com