فروش کیا ریو 5 در بوشهر مدل 1385

کارکرد : 149,000 کیلومتر قیمت : 160,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
رکاب

کیا، ریو 5، 2006

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
10,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، ریو 5، 2007

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
235,000 کیلومتر
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

کیا، ریو 5، 2014

گیلان - 6 ماه پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
49,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

کیا، ریو 5، 2017

تهران - 4 روز پیش

کارکرد
5,000 کیلومتر
قیمت
142,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، ریو 5، 1387

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
194,000 کیلومتر
قیمت
188,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

کیا، ریو 5، 1387

مازندران - 5 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

کیا، ریو 5، 2009

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، ریو 5، 2010

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
25,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir