فروش کیا ریو 5 در بوشهر مدل 1385

کارکرد : 149,000 کیلومتر قیمت : 160,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
رکاب

کیا، ریو 5، 2005

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
17,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، ریو 5، 2016

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، ریو 5، 2017

تهران - 3 روز پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
158,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، ریو 5، 2012

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
88,000 کیلومتر
قیمت
26,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، ریو 5، 2016

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
120,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، ریو 5، 1390

خوزستان - 3 ماه پیش

کارکرد
147,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

کیا، ریو 5، 2015

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
99,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، ریو 5، 2006

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
17,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir