فروش سمند سورن ELX توربو در کردستان مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 42,700,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX توربو، 1396

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
40,600,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX توربو، 1396

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
39,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
46,500 کیلومتر
قیمت
2,147,483,647
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX توربو، 1395

زنجان - 2 هفته پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
44,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX توربو، 1396

آذربایجان شرقی - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
40,900,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX توربو، 1395

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
39,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX توربو، 1396

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
40,850,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX توربو، 1396

آذربایجان شرقی - 4 ماه پیش

کارکرد
10,700 کیلومتر
قیمت
40,400,000
منبع آگهی
otex.ir