فروش سیتروئن زانتیا در قزوین مدل 1388

کارکرد : 144,000 کیلومتر قیمت : 44,200,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
206,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
194,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
41,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
255 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
127,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1389

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
99,000 کیلومتر
قیمت
39,900,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

چهارمحال و بختیاری - 1 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
otex.ir