فروش سیتروئن زانتیا در قزوین مدل 1388

کارکرد : 144,000 کیلومتر قیمت : 44,200,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
108,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1384

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
36,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
159,000 کیلومتر
قیمت
26,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
1,800 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
29,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1389

یزد - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1387

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

قزوین - 2 سال پیش

کارکرد
144,000 کیلومتر
قیمت
44,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir