فروش هیوندای سانتافه در قزوین مدل 2014

کارکرد : 55,000 کیلومتر قیمت : 211,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
283,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
79,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

البرز - 2 ماه پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
373,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2008

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
121,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
193,000,000
منبع آگهی
otex.ir