فروش هیوندای سانتافه در قزوین مدل 2014

کارکرد : 55,000 کیلومتر قیمت : 211,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

البرز - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
216,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
285,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
13,000 کیلومتر
قیمت
251,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
otex.ir