فروش هیوندای سانتافه در قزوین مدل 2014

کارکرد : 55,000 کیلومتر قیمت : 211,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
1,234 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2014

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2008

مازندران - 3 ماه پیش

کارکرد
171,000 کیلومتر
قیمت
127,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

کرمانشاه - 3 ماه پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

هیوندای، سانتافه، 2010

خراسان رضوی - 3 ماه پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Takhtegaz.com