فروش هیوندای سانتافه در قزوین مدل 2014

کارکرد : 55,000 کیلومتر قیمت : 211,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
47 کیلومتر
قیمت
218,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
421,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
248,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
5,000 کیلومتر
قیمت
268,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
292,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
6,700 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
242,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir