فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : اقساطی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
39,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
30 کیلومتر
قیمت
262,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
10,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1394

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
112,000 کیلومتر
قیمت
21,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
79,000 کیلومتر
قیمت
20,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir