فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2009

کارکرد : 140,000 کیلومتر قیمت : 93,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2009

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
117,000 کیلومتر
قیمت
107,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
131,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2007

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
231,000 کیلومتر
قیمت
63,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
207,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
212,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
61,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir