فروش ب ام و 328i در گلستان مدل 2013

کارکرد : 50,000 کیلومتر قیمت : 235,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
368,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
9,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
59,000 کیلومتر
قیمت
317,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ب ام و، 328i، 2013

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2016

اصفهان - 4 هفته پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
500,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، 328i، 2016

خوزستان - 3 ماه پیش

کارکرد
9,500 کیلومتر
قیمت
560,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2013

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
267,000,000
منبع آگهی
otex.ir