فروش ب ام و 328i در گلستان مدل 2013

کارکرد : 50,000 کیلومتر قیمت : 235,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2013

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
87,600 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
46,000 کیلومتر
قیمت
355,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
59,000 کیلومتر
قیمت
317,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2013

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، 328i، 2015

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
355,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
58,000 کیلومتر
قیمت
239,000,000
منبع آگهی
otex.ir