فروش ب ام و 328i در گلستان مدل 2013

کارکرد : 50,000 کیلومتر قیمت : 235,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
46,000 کیلومتر
قیمت
355,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
445,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2013

اصفهان - 1 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
450,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، 328i، 2016

خوزستان - 9 ماه پیش

کارکرد
9,500 کیلومتر
قیمت
560,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
59,000 کیلومتر
قیمت
317,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ب ام و، 328i، 2013

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
285,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ب ام و، 328i، 2013

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
302,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2013

گلستان - 10 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
235,000,000
منبع آگهی
otex.ir