فروش ب ام و 328i در گلستان مدل 2013

کارکرد : 50,000 کیلومتر قیمت : 235,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2013

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2013

اصفهان - 1 ماه پیش

کارکرد
87,600 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2016

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
9,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، 328i، 2013

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2013

گلستان - 3 هفته پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
235,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، 328i، 2013

تهران - 6 روز پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
285,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2013

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2013

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
267,000,000
منبع آگهی
otex.ir