فروش سیتروئن زانتیا در خراسان رضوی مدل 1383

کارکرد : 111,111 کیلومتر قیمت : 15,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1380

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
420,000 کیلومتر
قیمت
18,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
163,000 کیلومتر
قیمت
30,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

مرکزی - 2 هفته پیش

کارکرد
177 کیلومتر
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
53,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1384

قزوین - 6 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
360,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
224,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir