فروش سیتروئن زانتیا در خراسان رضوی مدل 1383

کارکرد : 111,111 کیلومتر قیمت : 15,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
274,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

اصفهان - 1 ماه پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
203,000 کیلومتر
قیمت
23,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

مازندران - 5 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
38,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1387

هرمزگان - 3 هفته پیش

کارکرد
138,000 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1384

قزوین - 3 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
360,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1387

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
137,000 کیلومتر
قیمت
330,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com