فروش نیسان پیکاپ (مونتاژ) در آذربایجان غربی مدل 1384

کارکرد : 142,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1387

همدان - 8 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1381

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1396

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1382

مازندران - 5 ماه پیش

کارکرد
209,000 کیلومتر
قیمت
44,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1390

کردستان - 6 ماه پیش

کارکرد
84,000 کیلومتر
قیمت
80,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1384

آذربایجان غربی - 10 ماه پیش

کارکرد
142,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1386

مازندران - 8 ماه پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
39,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
310,000 کیلومتر
قیمت
98,000,000
منبع آگهی
otex.ir