فروش نیسان پیکاپ (مونتاژ) در آذربایجان غربی مدل 1384

کارکرد : 142,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
تخت گاز

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1

کرمان - 3 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1380

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
53,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1

لرستان - 3 ماه پیش

کارکرد
350,000 کیلومتر
قیمت
46,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1396

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1388

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
156,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1386

خراسان رضوی - 2 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
35,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1396

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
25,400,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1

خوزستان - 4 هفته پیش

کارکرد
123,456 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com