فروش جک S5 دنده ای در تهران مدل 1395

کارکرد : 20,000 کیلومتر قیمت : 81,000,000 منبع آگهی : otex.ir
ایران پلاک

جک، S5 دنده ای، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
740,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

جک، S5 دنده ای، 1395

مازندران - 9 ماه پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، S5 دنده ای، 1395

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
147,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

جک، S5 دنده ای، 0

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
2,000 کیلومتر
قیمت
93,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

جک، S5 دنده ای، 1395

لرستان - 2 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
78,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، S5 دنده ای، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
104,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، S5 دنده ای، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، S5 دنده ای، 1396

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
47,000 کیلومتر
قیمت
178,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir