فروش سمند LX در خوزستان مدل 1395

سمند، LX، 1395

خوزستان

کارکرد : 50,000 کیلومتر قیمت : 280,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
رکاب

سمند، LX، 1391

فارس - 5 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
18,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1389

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
158,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1389

فارس - 6 ماه پیش

کارکرد
97,000 کیلومتر
قیمت
19,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

چهارمحال و بختیاری - 3 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
32,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سمند، LX، 1392

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
88,000 کیلومتر
قیمت
248,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سمند، LX، 1396

مازندران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
34,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1383

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
265,000 کیلومتر
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1392

تهران - 4 روز پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
25,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir