فروش سمند LX در خوزستان مدل 1395

سمند، LX، 1395

خوزستان

کارکرد : 50,000 کیلومتر قیمت : 280,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
رکاب

سمند، LX، 1390

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1392

مازندران - 3 ماه پیش

کارکرد
134,000 کیلومتر
قیمت
27,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1395

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
1,600 کیلومتر
قیمت
49,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سمند، LX، 1390

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
87,000 کیلومتر
قیمت
217,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

سمند، LX، 1390

گلستان - 6 ماه پیش

کارکرد
127,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1386

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
400,000 کیلومتر
قیمت
11,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1385

اصفهان - 2 هفته پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
22,900,000
منبع آگهی
otex.ir