فروش هیوندای i20 در تهران مدل 2011

کارکرد : 167,000 کیلومتر قیمت : 640,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

خراسان رضوی - 6 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
95,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
96,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
113,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
133,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
206,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir