فروش هیوندای i20 در تهران مدل 2011

کارکرد : 167,000 کیلومتر قیمت : 640,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، i20، 2011

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
82,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2014

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
86,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
113,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2011

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
142,000 کیلومتر
قیمت
66,000,000
منبع آگهی
otex.ir