فروش سمند LX در گیلان مدل 1396

کارکرد : 30 کیلومتر قیمت : 340,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
تخت گاز

سمند، LX، 1388

اردبیل - 1 ماه پیش

کارکرد
10,200 کیلومتر
قیمت
187,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

سمند، LX، 1396

تهران - 5 روز پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
31,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1390

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
31,750,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1384

مازندران - 2 ماه پیش

کارکرد
309,000 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

اصفهان - 2 هفته پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir