فروش سمند LX در گیلان مدل 1396

کارکرد : 30 کیلومتر قیمت : 340,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
ایران پلاک

سمند، LX، 1388

قزوین - 3 ماه پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سمند، LX، 1397

فارس - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
32,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1385

مازندران - 4 ماه پیش

کارکرد
490,000 کیلومتر
قیمت
15,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

سمند، LX، 1395

البرز - 5 ماه پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سمند، LX، 1386

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
400,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

سمند، LX، 1388

زنجان - 5 ماه پیش

کارکرد
204,000 کیلومتر
قیمت
18,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

سمند، LX، 1394

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
28,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir