فروش سمند LX در گیلان مدل 1396

کارکرد : 30 کیلومتر قیمت : 340,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
رکاب

سمند، LX، 1388

البرز - 9 ماه پیش

کارکرد
157,000 کیلومتر
قیمت
19,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1384

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1394

فارس - 1 ماه پیش

کارکرد
82,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1392

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
24,200,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1391

آذربایجان غربی - 6 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
19,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سمند، LX، 1394

فارس - 8 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سمند، LX، 1394

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
49,000 کیلومتر
قیمت
26,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1393

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir