فروش کیا اپتیما در قم مدل 2010

کارکرد : 190,000 کیلومتر قیمت : 83,500,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

گیلان - 3 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
233,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
167,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
238,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
138,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
218,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir