فروش کیا اپتیما در قم مدل 2010

کارکرد : 190,000 کیلومتر قیمت : 83,500,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
5,000 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
86,000 کیلومتر
قیمت
136,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

لرستان - 3 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

خراسان رضوی - 5 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
183,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2012

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
51,500 کیلومتر
قیمت
184,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir