فروش دنا 1.7 لیتر در گیلان مدل 1394

کارکرد : 30,000 کیلومتر قیمت : 39,800,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
43,700,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
48,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
5,500 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
40,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
22,003 کیلومتر
قیمت
41,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1395

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
46,000 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
otex.ir