فروش دنا 1.7 لیتر در گیلان مدل 1394

کارکرد : 30,000 کیلومتر قیمت : 39,800,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1395

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
16,800 کیلومتر
قیمت
73,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

قزوین - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
22,500 کیلومتر
قیمت
43,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

آذربایجان غربی - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
53,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
44,350,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
48,500,000
منبع آگهی
otex.ir