فروش سمند X7 در گیلان مدل 1385

کارکرد : 360,000 کیلومتر قیمت : 165,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

سمند، X7، 1386

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
16,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، X7، 1384

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، X7، 1386

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
16,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، X7، 1384

مازندران - 2 ماه پیش

کارکرد
320,000 کیلومتر
قیمت
13,900,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، X7، 1384

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، X7، 1383

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
14,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، X7، 1384

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
235,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، X7، 1385

البرز - 2 ماه پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
16,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir