فروش سمند X7 در گیلان مدل 1385

کارکرد : 360,000 کیلومتر قیمت : 165,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
رکاب

سمند، X7، 1381

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
187,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، X7، 1386

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
112,000 کیلومتر
قیمت
16,800,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

سمند، X7، 1387

خراسان رضوی - 2 ماه پیش

کارکرد
207,000 کیلومتر
قیمت
160,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سمند، X7، 1384

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، X7، 1384

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
9,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، X7، 1385

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، X7، 1386

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
400,000 کیلومتر
قیمت
13,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، X7، 1382

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
136,000 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir