فروش سمند X7 در گیلان مدل 1385

کارکرد : 360,000 کیلومتر قیمت : 165,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
تخت گاز

سمند، X7، 1383

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
200 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

سمند، X7، 1384

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
270,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، X7، 1386

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
215,000 کیلومتر
قیمت
16,900,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، X7، 1383

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
112,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، X7، 1383

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
232,000 کیلومتر
قیمت
15,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، X7، 1385

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، X7، 1381

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
15,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، X7، 1383

مازندران - 4 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
14,000,000
منبع آگهی
otex.ir