فروش سمند X7 در گیلان مدل 1385

کارکرد : 360,000 کیلومتر قیمت : 165,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

سمند، X7، 1386

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
16,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، X7، 1383

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
225,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، X7، 1386

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
500,000 کیلومتر
قیمت
14,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، X7، 1383

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، X7، 1383

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
235,000 کیلومتر
قیمت
12,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، X7، 1385

کرمانشاه - 5 ماه پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
17,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، X7، 1383

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
112,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سمند، X7، 1388

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
169,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com