فروش هیوندای سانتافه در گیلان مدل 2014

کارکرد : 34,000 کیلومتر قیمت : 207,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
287,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

البرز - 2 ماه پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
373,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
172,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir