فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2010

کارکرد : 130,000 کیلومتر قیمت : 135,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

اردبیل - 1 هفته پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
525,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

کرمانشاه - 6 ماه پیش

کارکرد
81,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

چهارمحال و بختیاری - 10 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

خراسان رضوی - 10 ماه پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

کرمانشاه - 7 ماه پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

فارس - 2 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir