فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2010

کارکرد : 130,000 کیلومتر قیمت : 135,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

البرز - 7 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
143,000 کیلومتر
قیمت
189,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
93,000 کیلومتر
قیمت
169,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
195,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
311,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
224,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2009

هرمزگان - 5 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
309,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir