فروش هیوندای ix35 در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2015

قزوین - 11 ماه پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
123,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
93,000 کیلومتر
قیمت
144,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
318,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
93,000 کیلومتر
قیمت
144,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
192,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
127,000,000
منبع آگهی
otex.ir