فروش هیوندای ix35 در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2010

مازندران - 10 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
107,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
278,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
otex.ir