فروش هیوندای سانتافه در کرمانشاه مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 275,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
262,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
1,850,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2014

البرز - 6 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
207,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
282,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
304,000,000
منبع آگهی
otex.ir