فروش هیوندای سانتافه در کرمانشاه مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 275,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

فارس - 4 ماه پیش

کارکرد
440,000 کیلومتر
قیمت
218,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
216,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
49,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
249,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

آذربایجان شرقی - 3 ماه پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
305,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
277,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

اصفهان - 1 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir