فروش هیوندای سانتافه در کرمانشاه مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 275,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2014

اصفهان - 4 ساعت پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 روز پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2008

لرستان - 4 هفته پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
106,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2010

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
143,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

اصفهان - 3 هفته پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
228,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
247,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
187,000,000
منبع آگهی
otex.ir