فروش هیوندای ix55 در تهران مدل 2011

کارکرد : 111,000 کیلومتر قیمت : 189,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
179,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 1385

البرز - 6 ماه پیش

کارکرد
500 کیلومتر
قیمت
76,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

کرمانشاه - 11 ماه پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

آذربایجان شرقی - 7 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
71,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

اصفهان - 3 هفته پیش

کارکرد
148,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
177,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
144,000 کیلومتر
قیمت
1,700,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com