فروش هیوندای ix55 در تهران مدل 2011

کارکرد : 111,000 کیلومتر قیمت : 189,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
179,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
335,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

آذربایجان شرقی - 6 ماه پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
129,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

مازندران - 7 ماه پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
44,500 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2010

مرکزی - 7 ماه پیش

کارکرد
89,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
132,000 کیلومتر
قیمت
194,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir