فروش هیوندای ix55 در تهران مدل 2011

کارکرد : 111,000 کیلومتر قیمت : 189,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
239,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

قم - 4 هفته پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
475,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
266,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

آذربایجان شرقی - 8 ماه پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
218,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 1385

البرز - 5 ماه پیش

کارکرد
500 کیلومتر
قیمت
76,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
107,000 کیلومتر
قیمت
375,000,000
منبع آگهی
otex.ir