فروش هیوندای ix55 در تهران مدل 2011

کارکرد : 111,000 کیلومتر قیمت : 189,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

اصفهان - 1 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
93,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

مرکزی - 11 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
495,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
317,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir