فروش هیوندای آزرا در اردبیل مدل 2008

کارکرد : 107,000 کیلومتر قیمت : 105,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
185,000 کیلومتر
قیمت
112,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2011

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
178,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2010

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2012

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
160,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2009

آذربایجان غربی - 3 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
105,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2009

البرز - 7 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
94,700,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2007

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
86,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2010

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
132,000,000
منبع آگهی
otex.ir