فروش پراید هاچ بک در اصفهان مدل 1388

کارکرد : حواله قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1376

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
7,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1378

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1383

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
8,200,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

پراید، هاچ بک، 1380

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
80,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، هاچ بک، 1376

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
7,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1384

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1380

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
7,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1388

اردبیل - 3 ماه پیش

کارکرد
133,000 کیلومتر
قیمت
14,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir