فروش کیا ریو 5 در هرمزگان مدل 1389

کیا، ریو 5، 1389

هرمزگان

کارکرد : 149,000 کیلومتر قیمت : 250,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
ایران پلاک

کیا، ریو 5، 2016

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
1,150,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

کیا، ریو 5، 2015

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
66,000 کیلومتر
قیمت
208,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، ریو 5، 2010

سمنان - 2 هفته پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
43,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، ریو 5، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

کیا، ریو 5، 2015

هرمزگان - 11 ماه پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
580,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

کیا، ریو 5، 2016

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، ریو 5، 2005

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، ریو 5، 2015

خراسان رضوی - 7 ماه پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
otex.ir