فروش کیا ریو 5 در هرمزگان مدل 1389

کیا، ریو 5، 1389

هرمزگان

کارکرد : 149,000 کیلومتر قیمت : 250,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

کیا، ریو 5، 2008

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، ریو 5، 1387

مازندران - 5 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

کیا، ریو 5، 2010

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، ریو 5، 2007

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
235,000 کیلومتر
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، ریو 5، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
96,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، ریو 5، 1390

البرز - 6 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

کیا، ریو 5، 1389

فارس - 2 ماه پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

کیا، ریو 5، 2015

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
99,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir