فروش کیا ریو 5 در هرمزگان مدل 1389

کیا، ریو 5، 1389

هرمزگان

کارکرد : 149,000 کیلومتر قیمت : 250,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
رکاب

کیا، ریو 5، 2010

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
126,000 کیلومتر
قیمت
21,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

کیا، ریو 5، 1387

مازندران - 2 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

کیا، ریو 5، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
119,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، ریو 5، 2017

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، ریو 5، 2007

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
19,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، ریو 5، 2011

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
143,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

کیا، ریو 5، 1388

البرز - 2 ماه پیش

کارکرد
192,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

کیا، ریو 5، 1385

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
330,000 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir