فروش کیا ریو 5 در هرمزگان مدل 1389

کیا، ریو 5، 1389

هرمزگان

کارکرد : 149,000 کیلومتر قیمت : 250,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

کیا، ریو 5، 2016

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
96,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، ریو 5، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
16,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

کیا، ریو 5، 1386

خراسان رضوی - 5 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

کیا، ریو 5، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، ریو 5، 2007

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
283,000 کیلومتر
قیمت
18,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

کیا، ریو 5، 1389

فارس - 5 ماه پیش

کارکرد
71,000 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

کیا، ریو 5، 2010

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، ریو 5، 2015

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
otex.ir