فروش کیا ریو 5 در هرمزگان مدل 1389

کیا، ریو 5، 1389

هرمزگان

کارکرد : 149,000 کیلومتر قیمت : 250,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
ایران پلاک

کیا، ریو 5، 1390

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
99,000 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

کیا، ریو 5، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، ریو 5، 2015

البرز - 9 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
99,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

کیا، ریو 5، 1388

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

کیا، ریو 5، 2010

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

کیا، ریو 5، 1386

خراسان رضوی - 8 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

کیا، ریو 5، 1388

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
100,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

کیا، ریو 5، 1390

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
84,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com