فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1388

کارکرد : 61,000 کیلومتر قیمت : 13,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
132 کیلومتر
قیمت
23,900,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

گلستان - 1 سال پیش

کارکرد
400,000 کیلومتر
قیمت
8,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1376

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
234,765 کیلومتر
قیمت
6,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
9,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
23,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir