فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2018

کارکرد : حواله قیمت : اقساطی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

فارس - 10 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
258,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2009

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
129,000 کیلومتر
قیمت
131,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
207,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2008

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
121,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
415,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، سانتافه، 2015

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
49,500 کیلومتر
قیمت
1,860,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
525,000,000
منبع آگهی
otex.ir