فروش پراید هاچ بک در تهران مدل 1385

کارکرد : 200,000 کیلومتر قیمت : 9,900,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1376

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
8,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1380

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
186,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1389

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
13,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، هاچ بک، 1393

مازندران - 3 ماه پیش

کارکرد
77,000 کیلومتر
قیمت
19,200,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، هاچ بک، 1376

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
350,000 کیلومتر
قیمت
6,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1387

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
15,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1387

مازندران - 2 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1383

مازندران - 2 ماه پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir