فروش پراید هاچ بک در تهران مدل 1385

کارکرد : 200,000 کیلومتر قیمت : 9,900,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1375

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
7,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1388

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
13,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1397

قم - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
47,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1386

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
157,000 کیلومتر
قیمت
11,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1375

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1382

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
360,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1387

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
204,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1388

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
214,000 کیلومتر
قیمت
13,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir