فروش پراید هاچ بک در تهران مدل 1385

کارکرد : 200,000 کیلومتر قیمت : 9,900,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1387

مازندران - 8 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1380

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
8,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1380

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
7,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، هاچ بک، 1380

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
80,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، هاچ بک، 1388

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
138,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، هاچ بک، 1384

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، هاچ بک، 1374

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
6,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1381

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir