فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2015

کارکرد : 58,000 کیلومتر قیمت : 225,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

مازندران - 11 ماه پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
535,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

خوزستان - 2 سال پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
415,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
5,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
269,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
580,000,000
منبع آگهی
otex.ir