فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2015

کارکرد : 58,000 کیلومتر قیمت : 225,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
500,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
208,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
152,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
16,500 کیلومتر
قیمت
548,000,000
منبع آگهی
otex.ir