فروش بسترن B30 در فارس مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 62,500,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

بسترن، B30، 1397

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
80,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

خراسان رضوی - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
64,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
69,846,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

بسترن، B30، 1397

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
66,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1396

البرز - 10 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
64,000,000
منبع آگهی
otex.ir