فروش کیا سراتو 2000 در فارس مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
تخت گاز

کیا، سراتو 2000، 2011

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
81,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
تخت گاز

کیا، سراتو 2000، 2008

یزد - 3 ماه پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2018

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
137,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
67,000 کیلومتر
قیمت
88,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2014

اصفهان - 5 ساعت پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir