فروش کیا سراتو 2000 در فارس مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2018

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2013

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
76,000 کیلومتر
قیمت
91,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2015

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2013

فارس - 1 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2018

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2018

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
216,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2018

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
161,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2018

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir