فروش کیا سراتو 2000 در فارس مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2013

آذربایجان شرقی - 3 هفته پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
105,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2013

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
95,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
2,000 کیلومتر
قیمت
168,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2018

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
192,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2018

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
146,000,000
منبع آگهی
otex.ir