فروش کیا سراتو 2000 در فارس مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2018

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
134,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2014

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
118,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
227,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2018

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2010

اصفهان - 1 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

کیا، سراتو 2000، 2015

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
133,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com