فروش کیا سراتو 2000 در فارس مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2018

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
31,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2018

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

زنجان - 3 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
344,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
94,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2010

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir