فروش کیا سراتو 2000 در فارس مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2018

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
132,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
103,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
143,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 1 روز پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
183,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2012

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
173,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2016

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
138,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2013

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
76,000 کیلومتر
قیمت
91,000,000
منبع آگهی
otex.ir