فروش سیتروئن زانتیا در تهران مدل 1385

کارکرد : 180,000 کیلومتر قیمت : 30,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
35,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
260,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1382

زنجان - 4 ماه پیش

کارکرد
239,500 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
147,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

اردبیل - 6 ماه پیش

کارکرد
149,000 کیلومتر
قیمت
27,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1387

خراسان رضوی - 8 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
133,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir