فروش سیتروئن زانتیا در تهران مدل 1385

کارکرد : 180,000 کیلومتر قیمت : 30,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 7 روز پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
37,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

خراسان جنوبی - 3 ماه پیش

کارکرد
209,000 کیلومتر
قیمت
24,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
690,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1384

چهارمحال و بختیاری - 2 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1384

مازندران - 2 ماه پیش

کارکرد
330,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
690,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

خراسان جنوبی - 2 ماه پیش

کارکرد
211,000 کیلومتر
قیمت
24,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir