فروش سیتروئن زانتیا در تهران مدل 1385

کارکرد : 180,000 کیلومتر قیمت : 30,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
253,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

آذربایجان شرقی - 3 ماه پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

سیتروئن، زانتیا، 1381

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
370,000 کیلومتر
قیمت
19,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
106,000 کیلومتر
قیمت
42,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1383

خراسان رضوی - 4 ماه پیش

کارکرد
111,111 کیلومتر
قیمت
15,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1384

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com