فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : 1,000 کیلومتر قیمت : 219,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
حواله
قیمت
266,883,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
234,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
257,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
8,700 کیلومتر
قیمت
1,750,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 4 روز پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir