فروش پراید صندوق دار در خوزستان مدل 1381

کارکرد : 15,000 کیلومتر قیمت : 160,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1382

گیلان - 3 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
6,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
7,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1379

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
6,950,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
191,000 کیلومتر
قیمت
12,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
246,000 کیلومتر
قیمت
10,250,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
236,000 کیلومتر
قیمت
8,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، صندوق دار، 1380

آذربایجان شرقی - 1 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
6,800,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir