فروش پراید صندوق دار در خوزستان مدل 1381

کارکرد : 15,000 کیلومتر قیمت : 160,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

مازندران - 2 ماه پیش

کارکرد
298,599 کیلومتر
قیمت
7,450,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
255,000 کیلومتر
قیمت
7,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
12,300,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1384

فارس - 2 ماه پیش

کارکرد
380,000 کیلومتر
قیمت
80,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1376

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
285,000 کیلومتر
قیمت
7,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 4 روز پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
9,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
189,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
otex.ir