فروش پراید صندوق دار در خوزستان مدل 1381

کارکرد : 15,000 کیلومتر قیمت : 160,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
163,000 کیلومتر
قیمت
12,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
181,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
408,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1384

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
400,000 کیلومتر
قیمت
82,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
134,000 کیلومتر
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1378

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
330,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
9,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
148,000 کیلومتر
قیمت
9,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir